Tato stránka aktuálne nepodporuje staršie prehliadače, ako napríklad Internet Explorer alebo Netscape Navigator.

Výber budúcnosti

Video Thumbnail

O kurze

Na akú školu chceš ísť? Čo by ťa bavilo robiť? Kde chceš pracovať?

Si už úplne zúfalý/á z toho, ako sa ťa každý pýta tieto otázky? Máš doslova bilión možností, ale netušíš, čo si vybrať?

V tomto kurze ti poradíme, ako zistíš, čo ťa baví, aké sú tvoje silné stránky, ako si vyberieš vysokú školu či povolanie a kde nájdeš všetky potrebné informácie.

Tak poďme zmudrieť!

4 krátke zábavné videjká

Možnosť ohodnotiť kurz

Mesačný challenge

Doplnkové materiály

Obsah kurzu

Intro

(1:11)

Zisti, čo ťa baví

(4:26)

Zisti, v čom si dobrý/á

(2:18)

Ako si vybrať vysokú školu/povolanie?

(5:50)

Oplatí sa ísť na vysokú?

(3:26)

Ohodnoť kurz

Mesačný challenge

Dodatočné materiály

Partner kurzu

Logo - Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry

ZKPRK združuje viac ako 80 kariérových poradcov a poskytovateľov kariérového poradenstva z rôznych oblastí (služby zamestnanosti, školstvo, súkromná sféra a ďalšie). Cieľom ZKPRK je združovať a sieťovať odborníkov, podporovať spoluprácu a výmenu informácií, skúseností a dobrých praktík, podporovať odborný rast, šíriť povedomie o kariérovom poradenstve a rozvoji kariéry a zlepšovať prístup k poradenstvu pre všetkých ľudí v akomkoľvek okamihu a situácii ich života.