Tato stránka aktuálne nepodporuje staršie prehliadače, ako napríklad Internet Explorer alebo Netscape Navigator.

Sociálne siete, kyberšikana a sexuálni predátori

O kurze

Sociálne siete vznikli, aby sme sa mohli spájať s našimi najbližšími, inšpirovať, vzdelávať, informovať o dôležitých udalostiach, motivovať a zabávať. Bohužiaľ, práve kvôli nim sa často cítime mizerne, sme na nich závislí, nehovoriac o tom, že umožňujú prekvitať hrozbám ako kyberšikana či sexuálni predátori.

Preto sme aj spolu so známym yutuberom BeWise pre teba pripravili dvojdielny kurz, v ktorom ti vysvetlíme:

  • prečo lajky vedia narobiť viac škody ako úžitku
  • ako vedia obchodníci využívať tvoj strach
  • čo robiť, ak si svedkom či obeťou kyberšikany
  • aké manipulatívne techniky používajú sexuálni predátori
  • a mnoho ďalšieho…

PRE UČITEĽOV: Chcete získať ku kurzu metodické materiály? Prihláste sa bezplatne a následne vám na e-mail zašleme metodické materiály s cvičeniami a aktivitami aj na hodine.

Odborný garant kurzu: digiQ

2 praktické náučné videá

Možnosť otestovať svoje schopnosti

Metodické materiály pre učiteľov

Doplnkové materiály

Obsah kurzu

Video 1: Ako sa zbaviť závislosti na sociálnych sieťach?

Kvíz k videu 1: Otestuj sa, čo vieš o závislosti a sociálnych sieťach

Video 2: Kyberšikana & sexuálni predátori (feat. BeWise)

Kvíz k videu 2: Otestuj sa, čo vieš o kyberšikane a sexuálnych predátoroch

Tento projekt sa uskutočnil aj vďaka finančnej podpore Nadácie Orange