Tato stránka aktuálne nepodporuje staršie prehliadače, ako napríklad Internet Explorer alebo Netscape Navigator.

Hľadáš prácu? Nerob tieto chyby

Thumbnail obrázok kurzu

!!SÚŤAŽ!!

Vyplň kvíz pod videom a si zaradený/á do súťaže o skvelé ceny. Víťazov žrebujeme každý mesiac!

Obsah kurzu

Video: Hľadáš prácu? Nerob tieto chyby

Kvíz: Otestuj sa a VYHRAJ!

Pre učiteľov: Metodické materiály

Partneri

Logo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Logo Iuventa

Video bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020 “, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Obsahový garant

Logo - Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry