Logo Zmudri.sk

Inform├ície poskytovan├ę dotknut├Żm osob├ím

pri sprac├║van├ş osobn├Żch ├║dajov a pou─Źenie o pr├ívach

Ob─Źianske zdru┼żenie Zmudri, so s├şdlom: Mi─Źurinova 3426/11, 080 01 Pre┼íov, Slovensk├í republika, I─îO: 52033589, registrovan├ę Ministerstvom vn├║tra Slovenskej republiky d┼ła 05.11.2018 (─Ćalej len ÔÇ×Prev├ídzkovate─żÔÇť) v s├║vislosti so sprac├║van├şm osobn├Żch ├║dajov fyzick├Żch os├┤b, ktor├ę vyu┼ż├şvaj├║ online vzdel├ívaciu platformu Prev├ídzkovate─ża s n├ízvom zmudri.sk (─Ćalej len ÔÇ×PlatformaÔÇť)prev├ídzkovan├║ Prev├ídzkovate─żom na internetovej str├ínke www.zmudri.sk (─Ćalej len ÔÇ×Webov├í str├ínkaÔÇť), prostredn├şctvom ktorej maj├║ tieto osoby mo┼żnos┼ą z├║─Źastni┼ą sa online vzdel├ívac├şch kurzov t├Żkaj├║cich sa praktick├Żch t├ęm z ka┼żdodenn├ęho ┼żivota ako aj ob─Źianskych a spolo─Źensk├Żch t├ęm(─Ćalej len ÔÇ×Dotknut├ę osobyÔÇť alebo jednotlivo ako ÔÇ×Dotknut├í osobaÔÇť)t├Żmto v s├║lade s ┬ž 19 z├íkona ─Ź. 18/2018 Z.z. o ochrane osobn├Żch ├║dajov a o zmene a doplnen├ş niektor├Żch z├íkonov v platnom znen├ş (─Ćalej len ÔÇ×Z├íkon o ochrane OUÔÇť) poskytuje Dotknut├Żm osob├ím nasledovn├ę inform├ície:

 1. Prev├ídzkovate─żom pod─ża Z├íkona o ochrane OU je ob─Źianske zdru┼żenie Zmudri, so s├şdlom: Mi─Źurinova 3426/11, 080 01 Pre┼íov, Slovensk├í republika, I─îO: 52033589, registrovan├ę Ministerstvom vn├║tra Slovenskej republiky d┼ła 05.11.2018. Dotknut├í osoba m├┤┼że Prev├ídzkovate─ża kontaktova┼ą na adrese s├şdla alebo na emailovej adrese [email protected];
 2. Prev├ídzkovate─ż sprac├║va osobn├ę ├║daje Dotknutej osoby za ├║─Źelom riadneho fungovania a zlep┼íovania Platformy a umo┼żnenia vyu┼ż├şvania Platformy Dotknutou osobou. Prev├ídzkovate─ż bude osobn├ę ├║daje Dotknutej osoby najm├Ą z├şskava┼ą, zaznamen├íva┼ą, uchov├íva┼ą, meni┼ą, vyh─żad├íva┼ą, prehliada┼ą a vymaz├íva┼ą. Prev├ídzkovate─ż sprac├║va osobn├ę ├║daje Dotknutej osoby aj za ├║─Źelom zasielania newsletterov a propaga─Źn├Żch e-mailov (najm├Ą oh─żadom nov├Żch kurzov, kampan├ş, prieskumov a akci├ş), t.j. priamy marketing oh─żadom vlastn├Żch podobn├Żch slu┼żieb Prev├ídzkovate─ża v zmysle ┬ž 62 ods. 3 z├íkona ─Ź. 351/2011 Z.z. o elektronick├Żch komunik├íci├ích v platnom znen├ş. Dotknut├í osoba je opr├ívnen├í kedyko─żvek bezplatne odmietnu┼ą zasielanie newsletterov a propaga─Źn├Żch e-mailov;
 3. Pr├ívnym z├íkladom sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov Dotknutej osoby je nevyhnutnos┼ą sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov za ├║─Źelom plnenia zmluvy uzatvorenej s Dotknutou osobou oh─żadom vyu┼ż├şvania Platformy. V pr├şpade zasielania newsletterov a propaga─Źn├Żch e-mailov je pr├ívnym z├íkladom sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov Dotknutej osoby opr├ívnen├Ż z├íujem Prev├ídzkovate─ża v zmysle ┬ž 13 ods. 1 p├şsm. f) Z├íkona o ochrane OU, ktor├Żm je ─Ćal┼íia ponuka vlastn├Żch podobn├Żch slu┼żieb Prev├ídzkovate─ża Dotknutej osobe;
 4. Osobn├ę ├║daje Dotknutej osoby okrem pr├şpadov uveden├Żch v tomto dokumente a vo v┼íeobecne z├ív├Ązn├Żch pr├ívnych predpisoch nebud├║ poskytnut├ę pr├şjemcom. Osobn├ę ├║daje Dotknutej osoby m├┤┼żu by┼ą spr├şstupnen├ę aud├ştorom, da┼łov├Żm, pr├ívnym alebo in├Żm poradcom a subjektom, ktor├Żm zo z├íkona vznik├í pr├ívo na spr├şstupnenie t├Żchto ├║dajov. V nevyhnutne potrebnom rozsahu m├┤┼żu by┼ą osobn├ę ├║daje Dotknutej osoby v z├íujme naplnenia ├║─Źelu sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov spr├şstupnen├ę aj in├Żm osob├ím ako napr. extern├Żm subdod├ívate─żom, IT v├Żvoj├írom a administr├ítorom, obchodn├Żm z├ístupcom, po┼ítov├Żm doru─Źovate─żom a pod. Osobn├ę ├║daje nebud├║ pren├í┼ían├ę do tretej krajiny (┼ít├ít, ktor├Ż nie je ─Źlensk├Żm ┼ít├ítom Eur├│pskej ├║nie alebo zmluvnou stranou Dohody o Eur├│pskom hospod├írskom priestore) alebo medzin├írodnej organiz├ície;
 5. Prev├ídzkovate─ż bude osobn├ę ├║daje Dotknutej osoby uchov├íva┼ą po dobu do uplynutia 3 (troch) rokov odo d┼ła zru┼íenia ├║─Źtu Dotknutej osoby na Webovej str├ínke a v pr├şpade zasielania newsletterov a propaga─Źn├Żch e-mailov po dobu do uplynutia 1 (jedn├ęho) roka odo d┼ła odmietnutia zasielania newsletterov a propaga─Źn├Żch e-mailov;
 6. Dotknut├í osoba m├í pr├ívo z├şska┼ą od Prev├ídzkovate─ża potvrdenie o tom, ─Źi sa sprac├║vaj├║ osobn├ę ├║daje, ktor├ę sa jej t├Żkaj├║ a m├í pr├ívo z├şska┼ą pr├şstup k ├║dajom a inform├íci├ím pod─ża ┬ž 21 Z├íkona o ochrane OU;
 7. Dotknut├í osoba m├í pr├ívo na opravu nespr├ívnych osobn├Żch ├║dajov, ktor├ę sa jej t├Żkaj├║ a so zrete─żom na ├║─Źel sprac├║vania m├í Dotknut├í osoba pr├ívo na doplnenie ne├║pln├Żch osobn├Żch ├║dajov;
 8. Dotknut├í osoba m├í za podmienok stanoven├Żch v ┬ž 23 Z├íkona o ochrane OU pr├ívo na vymazanie osobn├Żch ├║dajov, ktor├ę sa jej t├Żkaj├║;
 9. Dotknut├í osoba m├í za podmienok stanoven├Żch v ┬ž 24 Z├íkona o ochrane OU pr├ívo na obmedzenie sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov;
 10. Dotknut├í osoba m├í za podmienok stanoven├Żch v ┬ž 26 Z├íkona o ochrane OU pr├ívo z├şska┼ą osobn├ę ├║daje, ktor├ę sa jej t├Żkaj├║ a ktor├ę poskytla Prev├ídzkovate─żovi, v ┼ítrukt├║rovanom, be┼żne pou┼ż├şvanom a strojovo ─Źitate─żnom form├íte a m├í pr├ívo prenies┼ą tieto osobn├ę ├║daje ku ─Ćal┼íiemu prev├ídzkovate─żovi, ak je to technicky mo┼żn├ę;
 11. Dotknut├í osoba m├í za podmienok stanoven├Żch Z├íkonom o ochrane OU pr├ívo poda┼ą n├ívrh na za─Źatie konania o ochrane osobn├Żch ├║dajov pred ├Üradom na ochranu osobn├Żch ├║dajov;
 12. Poskytnutie osobn├Żch ├║dajov Dotknutej osoby je nevyhnutnou po┼żiadavkou vyu┼ż├şvania Platformy Dotknutou osobou.

Prev├ídzkovate─ż v zmysle ┬ž 27 ods. 3 Z├íkona o ochrane OU Dotknut├║ osobu v├Żslovne upozor┼łuje na pr├ívo namieta┼ą sprac├║vanie osobn├Żch ├║dajov, ktor├ę sa jej t├Żkaj├║, (i) z d├┤vodu t├Żkaj├║ceho sa jej konkr├ętnej situ├ície vykon├ívan├ę pod─ża ┬ž 13 ods. 1 p├şsm. e) (sprac├║vanie osobn├Żch ├║dajov je nevyhnutn├ę na splnenie ├║lohy realizovanej vo verejnom z├íujme alebo pri v├Żkone verejnej moci zverenej prev├ídzkovate─żovi), alebo p├şsm. f) (sprac├║vanie osobn├Żch ├║dajov je nevyhnutn├ę na ├║─Źel opr├ívnen├Żch z├íujmov prev├ídzkovate─ża alebo tretej strany ) Z├íkona o ochrane OU vr├ítane profilovania zalo┼żen├ęho na t├Żchto ustanoveniach a (ii) na ├║─Źel priameho marketingu vr├ítane profilovania v rozsahu, v akom s├║vis├ş s priamym marketingom.

Sp├┤sob a forma sp├Ątnej reakcie na ┼żiadosti Dotknutej osoby

Prev├ídzkovate─ż poskytne Dotknutej osobe inform├ície pod─ża ┬ž 19 a 20 Z├íkona o ochrane OU a ozn├ímenia pod─ża ┬ž 21 a┼ż 28 a 41 Z├íkona o ochrane OU, ktor├ę sa t├Żkaj├║ sprac├║vania jej osobn├Żch ├║dajov v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podan├í ┼żiados┼ą. Ak o to po┼żiada Dotknut├í osoba, inform├ície m├┤┼że Prev├ídzkovate─ż poskytn├║┼ą aj ├║stne, ak Dotknut├í osoba preuk├í┼że svoju toto┼żnos┼ą in├Żm sp├┤sobom.

Lehota na vybavenie ┼żiadosti Dotknutej osoby

Prev├ídzkovate─ż poskytne Dotknutej osobe inform├ície o opatreniach, ktor├ę sa prijali na z├íklade jej ┼żiadosti pod─ża ┬ž 21 a┼ż 28 Z├íkona o ochrane OU do jedn├ęho mesiaca od doru─Źenia ┼żiadosti. Uveden├║ lehotu m├┤┼że Prev├ídzkovate─ż v od├┤vodnen├Żch pr├şpadoch s oh─żadom na komplexnos┼ą a po─Źet ┼żiadost├ş pred─║┼żi┼ą o ─Ćal┼íie dva mesiace, a to aj opakovane. Prev├ídzkovate─ż bude Dotknut├║ osobu informova┼ą o ka┼żdom takom pred─║┼żen├ş do jedn├ęho mesiaca od doru─Źenia ┼żiadosti spolu s d├┤vodmi pred─║┼żenia lehoty. Ak Dotknut├í osoba podala ┼żiados┼ą v elektronickej podobe, Prev├ídzkovate─ż poskytne inform├ície v elektronickej podobe, ak dotknut├í osoba nepo┼żiadala o poskytnutie inform├ície in├Żm sp├┤sobom.

Poplatok za vybavenie ┼żiadosti

Inform├ície pod─ża ┬ž 19 a 20 Z├íkona o ochrane OU a ozn├ímenia a opatrenia prijat├ę pod─ża ┬ž 21 a┼ż 28 a 41 Z├íkona o ochrane OU Prev├ídzkovate─ż poskytne Dotknutej osobe bezodplatne. Ak je ┼żiados┼ą Dotknutej osoby zjavne neopodstatnen├í alebo neprimeran├í najm├Ą pre jej opakuj├║cu sa povahu, Prev├ídzkovate─ż m├┤┼że:

 • po┼żadova┼ą primeran├Ż poplatok zoh─żad┼łuj├║ci administrat├şvne n├íklady na poskytnutie inform├íci├ş alebo primeran├Ż poplatok zoh─żad┼łuj├║ci administrat├şvne n├íklady na ozn├ímenie alebo primeran├Ż poplatok zoh─żad┼łuj├║ci administrat├şvne n├íklady na uskuto─Źnenie po┼żadovan├ęho opatrenia; alebo
 • odmietnu┼ą kona┼ą na z├íklade ┼żiadosti.