Bonus: Zhrnutie

Až 25% mladých ľudí pociťuje denne úzkosti zo stresu. Dlhodobé nezvládanie stresu môže viesť k bolestiam hlavy, nespavosti, žalúdočným problémom, srdcovým chorobám a ďalším nepríjemnostiam. Preto je dôležité pravidelne dbať o svoju vnútornú hygienu, hlavne pred stresovými situáciami.

3 konkrétne cvičenia, ktoré ti pomôžu lepšie zvládať stresové situácie napr. pri testoch:

1. CVIČENIE (NAPLÁNUJ SI SVOJ ÚSPECH)

Často si myslíš, že daná skúška je jediný spôsob ako dosiahnuť cieľ

  1. Na papier si napíš zoznam všetkých vecí, ktoré môžeš v budúcnosti robiť. V akej firme sa môžeš zamestnať, aká škola prijíma prihlášky aj v neskoršom termíne, aké možnosti ciest do zahraničia ti ponúka EÚ, atď.
  2. Zistíš, že dosiahnuť plán A nie je jediná možná cesta a že nebudeš stratený/á ani v prípade neúspechu.

2. CVIČENIE (ZBAV SA POCHYBNOSTÍ)

Súčasťou stresového pocitu sú pochybnosti o svojich schopnostiach a prílišné podceňovanie.

  1. Napíš na papier všetko, čo ťa zneisťuje a spôsobuje strach. Napíš to presne tak, ako to cítiš
  2. Potom ten papier pokrč a vyhoď do koša

3. CVIČENIE (PRVÁ POMOC PRI NÁVALE STRESU)

  1. Sadni si do pohodlného kresla alebo na stoličku a zatvor oči
  2. Vyber si jedno slovo (akékoľvek) a sústreď naň všetku svoju pozornosť
  3. Uvoľni svoje svaly a pomaly dýchaj
  4. Ak ti myšlienky utekajú kade-tade, v duchu si opakuj toto slovo a sústreď sa na dýchanie.
  5. Cvičenie opakuj denne po dobu 5 až 10 minút