Zhrnutie

Ako si volíme prezidenta

 • Volia si ho občania starší ako 18 rokov v priamych, tajných voľbách 
 • Funkčné obdobie je 5 rokov
 • Prezidentom sa stáva kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov v 1. alebo 2. kole
 • Kandidát musí byť starší ako 40 rokov
 • Kandidátov navrhuje min. 15 poslancov NR SR alebo 15 000 občanov formou petície


O funkciu môže prísť 3 spôsobmi

 • sám sa jej vzdá
 • v ľudovom hlasovaní
 • je odsúdený za vlastizradu alebo úmyselné porušenie ústavy


Aké má prezident právomoci

Najdôležitejšie právomoci

 • Právo veta
 • Udeľuje osobnú milosť a amnestie
 • Menuje sudcov 
 • Stojí na čele ozbrojených síl 


Rozdiel medzi premiérom a prezidentom 

 • Premiér: Riadi vládu a spolu s ňou rozhoduje o rozpočte a zákonoch, ktoré sa predložia parlamentu 
 • Prezident: Nerozhoduje priamo o rozpočte ani nemôže predkladať zákony. Má skôr reprezentatívnu funkciu.


Ako zbierať informácie o kandidátoch

 • Vytváraj si názor na základe overených faktov a informácií 
 • Sleduj predvolebné debaty a overuj si výroky politikov na demagog.sk a iných overených weboch


Krátky CHALLENGE

 • Pozri si zoznam kandidátov
 • Vyber si kandidáta, ktorého by si najviac preferoval a kandidáta, ktorého by si preferoval najmenej. Zamysli sa a napíš si na papier, prečo to tak je. 
 • Choď na ich osobné weby aspoň na 15 minút a nájdi si info o tom, čo chcú ako prezidenti robiť 
 • Cielene si o nich vyhľadaj reportáže, rozhovory alebo články v 3 rôznych hodnoverných médiách
 • Pozri si predvolebnú debatu, kde budú vystupovať. 
 • Sleduj, či sa Tvoje preferencie menia


Zorganizuj alebo zúčastni sa študentských volieb na svojej škole! Viac info nájdeš na webe Pre Stredoskolakov alebo Študentské voľby


Discussion

1 komentáre