Bonus: Príležitosti pre teba

Informácie pripravila organizácia SYTEV - Informačné centrum mladých.

Program Erasmus+

Poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

Dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnanosť cez mládežnícke výmeny a tréningové kurzy, štrukturovaný dialóg

Odkazy:


Ponuky E+ na: https://www.facebook.com/groups/159326884104929/

Európsky zbor solidarity 2018-2020

Je určený pre mladých ľudí vo veku 18-30 rokov.

Zaoberá sa témami ako sociálne začlenenie, inklúzia, dobrovoľníctvo, zamestnanosť, kultúra, či životné prostredie.

Dobrovoľnícke projekty sú bývalé projekty Európskej dobrovoľníckej služby a dávajú možnosť mladých ľuďom solidárne pomáhať na 2 – 12 mesiacov v nejakej organizácií v Európe alebo na Slovensku.

Odkazy:

Európske fórum mládeže (European Youth Forum - EYF)

EYF je organizácia zastrešujúca členské organizácie EYF, teda národné mládežnícke skupiny z celej Európy.

Cieľmi EYF je posilňovať a povzbudzovať mladých ľudí, aby sa aktívne zúčastňovali na formovaní spoločnosti, najmä viac integrovanej Európy.

Byť hlasom mladých ľudí v Európe, ktorí sú rovnocennými občanmi, a podporovať ich, aby naplnili svoj potenciál globálnych občanov.

Odkazy:

   

DiscoverEU

Šanca pre 18 ročných Európanov cestovať zadarmo maximálne 1 mesiac po Európe, hlavne vlakom.

K dispozícií sú aj alternatívne spôsoby dopravy (autobus, trajekt...), výnimočne aj lietadlo.

Podmienkou je vycestovať minimálne do 1 zahraničnej členskej krajiny a ochota stať sa ambasádorom DiscoverEU. Stačí len zdieľať svoje cestovateľské zážitky na sociálnych sieťach s #DiscoverEU, je možné urobiť prezentáciu vo svojej škole alebo komunite...

Odkazy:

    

Európska konferencia mládeže / Dialóg mládeže

Spája dohromady tvorcov politiky, mladých ľudí a ďalších ktorí diskutujú o rozvoji politiky mládeže.

Dáva šancu mladým ovplyvniť politických činiteľov v otázkach, ktoré sa dotýkajú ich životov.

V októbri 2016 sa uskutočnila takáto konferencia v Košiciach, kde účastníci diskutovali o tom, ako školský systém rozvíja ich potenciál a pripravuje ich na život, ďalšími témami boli aj rôznorodosť a multikulturalizmus v Európe

Odkazy:


VIAC Informácií

EURODESK Slovensko – Európska informačná sieť pre mládež

 

Ďalšie užitočné linky: