Vytvorte pútavý scenár

a) Cvičenie pre Vás: Vyskúšajte si, ako rýchlo viete tvoriť!

Dole sme pre vás pripravili osnovu na tému videa: Ako funguje povolanie učiteľa? Stopnite si 10 minút a k jednotlivým bodom vymýšľajte čo najviac viet a myšlienok. Snažte sa neprerušovať písanie a nepozerajte na to, či sú vety štylisticky správne. Sledujte, či naozaj zapisujete všetky nápady a či nestrácate zbytočne veľa času pri jednotlivých slovách a vetách. 

Osnova videa na tému: Ako funguje povolanie učiteľa?

  1. Aké vzdelanie potrebuje učiteľ
  2. Výhody/nevýhody tohto povolania
  3. Prečo sú učitelia dôležití pre spoločnosť 


b) Príklady aktivít/úloh, ktoré môžete zadávať študentom po zhliadnutí vášho videá

(poznámka: nie všetky aktivity sú vhodné pre všetky vekové kategórie študentov)

1. Téma videa: Príčiny 1. svetovej vojny (dejepis)

“Vyhľadajte 2 články na internete, ktoré sa týkajú tejto témy. Aký majú pohľad na túto tému? Odlišujú sa v niečom? Ako je možné, že rôzne články nám dávajú rôzne informácie? Vypracujte odpovede na jednotlivé otázky do 200 znakov.”

2. Téma videa: Skloňovacie vzory podstatných mien (slovenský jazyk)

“Skúste vysvetliť obsah tohoto videa spôsobom, ako keby ste to vysvetľovali svojmu 6 ročnému súrodencovi. Ako sa vám darilo?” 

3. Téma videa: Ako používať trojčlenku (matematika)

“Skúste vymyslieť slovnú úlohu, v ktorej je potrebné použiť trojčlenku. Dajte vyriešiť túto úlohu svojim rodičom.  Sledujte, ako sa im darí. Ak sa im to nepodarí, skúste im vysvetliť postup podľa tohto videa. 


Discussion

0 komentáre