Video: Ako vytvoriť vzdelávacie video, 3. časť

Zdroje dodatočných materiálov:


Aplikácia na nahrávanie obrazovky:


Bezplatný program na konvertovanie: